Et bedre liv

Behandlingsmetoden NLP

NLP står for neurolingvistisk programmering, og den kan bruges som en metode til at ændre din måde at tænke eller agere i forskellige situationer. 

Sådan benytter jeg NLP

Jeg benytter NLP som behandlingsmetode, som muliggør, at jeg kan hjælpe dig med at nedbryde negative vaner (som rygning, tvangstanker), styrke dine tanker samt hjælpe dig med at slippe af med din frygt (flyskræk, eksamensangst, edderkopper). Det betyder, at du i et forløb hos mig kan få arbejdet med stort set alle de udfordringer, du end måtte have, og at vi kan finde frem til de problemer eller udfordringer, der måtte hindre dig i at leve dit bedste liv.

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro refererer til nervesystemet og sindet, hvor især sanser, nervesystem og hjerne er i fokus. Som mennesker sanser og bearbejder vi det sansede materiale, så det omsættes til både bevidste og ubevidste tankeprocesser. Mønstrene består af:

  • Billeder (den visuelle repræsentation – V)
  • Lyde (den auditive repræsentation – A)
  • Kropsfornemmelser (den kinæstetiske repræsentation – K)
  • Indre dialog (den auditive digitale repræsentation – AD)

Lingvistisk refererer til sprog i sin grundlæggende form. Der refereres til måden hvorpå sproget bruges til at beskrive og organisere vores oplevelser. De sprogmønstre, vi bruger, udtrykker vores måde at tænke på og en stor del af vores personlighed.

Programmering refererer til, hvordan de enkelte komponenter i et system organiseres for at skabe forudsigelighed i adfærd og resultater. Der refereres til kodningen af de oplevelser og/eller erfaringer, vi har. Resultaterne, vi opnår, er derfor en konsekvens af vores personlige kodning. På den måde påvirker vores oplevelser og/eller erfaringer vores adfærd, da mennesker reagerer ud fra deres idé af virkeligheden og ikke virkeligheden selv. 

NLP virker optimalt ved mennesker eller organisationer, der er fleksible og har respekt for den enkeltes model af verden. Det kan resultere i, at du opnår dine mål, får italesat og fjernet problematikker, hjælper dig til at håndtere stress, giver dig mere energi og meget mere.

Jeg er her for at hjælpe

Som din hypnotisør og karrierecoach står jeg klar til at hjælpe dig mod en mere positiv livsforandring.