Personlig identitet

– og offerrollen

Personlig identitet
Hvem er jeg?
Hvad er jeg?
Hvor kommer jeg fra?
Hvor skal jeg hen?

Hvis nogen spørger dig om hvem du er, vil du sikkert svare med dit navn og evt. din stilling. Myndighederne vil sikkert spørge efter dit cpr. nummer og din fødselsdag, for at identificere dig. Disse ting kan du ikke ændre så meget på, de er bestemt af andre. Men det giver ikke et retvisende billede af dig. Du er meget, meget mere end de etiketter du sætter på dig selv og andre sætter på dig. Det er et langt livs opgave, at finde dig selv og acceptere dig selv, som den du i virkeligheden er. Din jeg-opfattelse er af afgørende betydning for dit selvværd og din selvtillid.

Dit liv er tiden mellem din fødsel og din død og det er op til dig at komme din ønskede kvalitet ind i livets ”beholder”.
De valg du har truffet frem til nu, har ført dig til den situation og tilstand, du er i lige nu!
Hvis din tilstand ikke er som du ønsker, så skal du gøre noget andet end det du gør lige nu, altså gennemgå en forandring, og det er ikke altid så ligetil og let som det lyder.

Coaching og hypnoseterapi kan hjælpe dig på vej på en blid og kærlig måde ved at arbejde med både dit ubevidste og dit bevidste sind. Samarbejdet mellem dine to bevidstheder er af afgørende betydning for at nå det,- du gerne vil.

Du har din helt egen jeg-idenditet, din inderste kærne, det essentielle selv, din indre personlighed, den du virkelig er helt inde i dig selv.

Den personlige identitet er ”dig” som andre oplever dig (særlige kendetegn, adfærd, karaktertræk ol.).

Den sociale identitet er de karaktertræk, som du bevidst forsøger at skabe hos dig selv i det sociale samfund. Den måde du ønsker, at andre skal se og opfatte din personlige identitet på.
Det du gør, for at blive anerkendt i samfundet, er måske i strid med dine egne værdier. Tjek selv efter!

Den kollektive identitet, er den personlige- og sociale identitet, som du har skabt dig gennem din sociale omgangskreds og de grupper du færdes i.

Det vil gøre det lettere at navigere, hvis du er afklaret, og ved hvem du selv er!

Offerrollen

Der skal ofte en krise til før vi kan bryde igennem vores sædvanlige modeller af verden.
En krise er en gave, en mulighed og måske en manifestation af at livet elsker os, ved at give tegn til os om at gå ud over den dans, vi danser lige nu.

– Leslie Lebeau

Du er præsis der i livet, hvor dine tidligere valg og beslutninger har ført dig hen!

Du havner næsten helt sikkert i offerrollen, HVIS du udelukkende eller mest fokuserer din opmærksomhed på dine omgivelser, i den ydre verden. Hvad siger ”de andre”, hvad gør ”de andre”?

Derfor vær bevidst og ret din opmærksomhed indad på dine egne følelser og stol på dem. De er dine reelle og essentielle rådgivere og dit eget indre kompas.

Det der føles godt for dig er den vej du skal vælge. Følg ikke i ”de andres” fodspor, hvis det føles forkert.

Tag ansvar i enhver situation. Hvis du finder årsagen udenfor dig selv og giver andre skylden afgiver du kraft og indflydelse og urimelige beskyldninger bliver måske slynget i hovedet på den person du projekterer dit problem over på.

Hvis du påtager dig offerrollen tror du måske, at du er IKKE ANSVARLIG, hermed opstår den magtesløshed du måske er havnet i, og du føler dig som slave af omstændighederne. Hvis du låser dig selv fast i offerrollen forhindrer du dig selv i din egen udvikling.

Vælger du derimod at tage ansvar for dine egne følelser og fokuserer på dine indre følelser, vil du styrke din selvfølelse på sigt.
Du har mange valgmuligheder. Beslutningen er op til dig og ansvaret er også dit. Det drejer sig om at finde en løsning som tilgodeset begge parter og ikke om at have ret.

Find ud af, hvad der virker bedst og vælg så den løsning. Det vil give dig frihed og styrke og respekt fra den anden person.
Virker det ikke, så prøv en af de andre muligheder, indtil det virker, som du ønsker det.
Hvis det du gør ikke virker: Så gør noget andet!
Det er dig der bestemmer om du siger ja eller nej -i dit liv. Du skal selv tage styringen og ansvaret for dit eget liv, ellers gør ”de andre” det – vær sikker på det. Og det er jo slet ikke sikkert at det de tror vil gavne dig, i virkeligheden gavner og glæder dig, måske tværtimod.

Hvis du kikker tilbage på dit liv, kan du måske begynde at se et mønster. Når du selv kan se mønsteret (det du plejer at gøre), har du muligheden for at ændre det, men først når du bliver opmærksom på det.

Så kan du ændre dit liv!

”Mennesket skabes ikke af omstændighederne.
Omstændighederne skabes af menneske

-Benjamin Disraele