Fortiden, nutiden og fremtiden

Fortiden

I gennem hele vores liv bliver vi kodet via de oplevelser vi kommer igennem.
I vores tidligste barndom er oplevelserne meget stærke og har stor virkning på vores sarte sind. Vi har på det tidspunkt i livet ikke erfaring og viden nok til at forstå, hvad der sker og opfatter derfor mange oplevelser ekstreme og herved opstår mange fobier, angst og forvirring. Disse oplevelser kan forfølge os resten af livet.

Oplevelserne fører til dannelse af overbevisninger på godt og skidt, gode overbevisninger og dårlige overbevisninger. De dårlige overbevisninger kan dog behandles og fjernes lige så let som de er opstået, ved hjælp af NLP og/eller hypnose. Denne metode kaldes re-indprintning. Ofte er vi ikke bevidste om deres eksistens, idet de ligger i det ubevidste sind og derfor ikke er let synlige og let tilgængelige for os selv.
Finder vi den første dårlige oplevelse som i første omgang skabte problemet, kan mange problemer løses på én gang, til stor lettelse for personen som har haft problemet måske i en menneskealder.

Heldigvis har de fleste mennesker selv de ressourcer, der skal bruges for at løse problemet eller kan hente dem hos personer, som har dem til rådighed.

Som du ved er dyr ude af stand til at beskæftige sig ned ting, som hører fortiden til. De mindes ikke forgangne tider, og de tænker ikke på nytteløse spekulationer over, hvad der nu skete med et eller andet. De er bare og grubler ikke over selvbebrejdelser.

Fortiden eksisterer ikke, den er kun en illusion. Den er en illusion, som du på ingen måde kan ændre på.
Så hvorfor bruge en masse god energi på noget, som du alligevel ikke kan ændre.
Brug din energi konstruktivet i stedet for!

Nuet – du lever altid i nuet

Fortiden er fortid og kan ikke ændres. Den var en lang række nuer engang.
Fremtiden bliver til nuet engang.

Alting sker i NUET. Du kan planlægge noget i fremtiden, men du ved ikke om dine planer er realistiske og kan gennemføres, det vil du først vide, idet fremtiden bliver til nuet.

NUET er alt hvad vi kan leve og handle i, du har kun NUET.
Hele dit liv er små nuer. Husk at nyde dem der værd at samle på.

Fremtiden

Du lever ikke i fremtiden, den er også kun en illusion indtil den bliver til nuet.