Metaforer og din tilstand

Metaforer

Da vi ikke altid kan beskrive verden direkte bruger vi ofte metaforer.
Nogle metaforer fjerner sig mere fra virkeligheden end andre.
Jo mindre direkte jo mere metaforisk. Metaforer er gode til at videregive mange betydninger og flertydige budskaber. En god metafor kan være tusinde og billeder værd.

Overbevisninger er de regler, vi lever efter. Det er de spor der er ridset i os gennem vores opvækst. Vores måde at se verden på. De er ikke nødvendigvis kendsgerninger eller sandheden, selv om vi selv tror, de er kendsgerninger.

Vores overbevisninger former vores sociale verden og forhold til andre mennesker. Når du er overbevist om noget handler du efter din egen overbevisning.

Dine gamle forstokkede overbevisninger kan ændres, når du selv får øje på dem.
Det er det, jeg kan hjælpe dig på vej med!

Min ønsketilstand

Hvad bevæger jeg mig hen imod?

Hvorfor bevæger jeg mig? Mine værdier!

Hvordan kommer jeg derhen? Min strategi

Hvad nu, hvis noget går galt? Nødplan.

Hvor placerer jeg mig selv (som jeg har det lige nu) på en skala fra 1-10

1. (Ikke ret godt) ______________________________________________ 10. (Rigtig godt)

Test din egen profil (gratis) med Ennagrammet på www.thinkaboutit.dk