Hvad er NLP?

Bliv klogere på NLP – NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering

N– Neuro:
Ordet kommer af det græske ord “nouron” og henviser i denne sammnehæng til nervesystemet og sindet.

Der refereres især til sanser, nervesystem og hjerne. Vi sanser og bearbejder/
filtrerer det sansede materiale således, at det omsættes til både bevidste og
ubevidste tankeprocesser, hvis mønstre består af:

  • Billeder (den visuelle repræsentation – V)
  • Lyde (den auditive repræsentation – A)
  • Kropsfornemmelser (den kinæstetiske repræsentation – K)
  • Indre dialog (den auditive digitale repræsentation – AD)

Neuro relaterer både til sind og krop.
Kodeord: Sindsprocesser

L – Lingvistisk:
Ordet kommer fra det latinske ord “lingua” som betyder “sprog” og henviser til i denne sammenhæng til sprog i sin allermest grundlæggende form

Der refereres til måden, hvorpå sproget bruges til at beskrive og organisere vores oplevelser. De sprogmønstre, vi bruger, udtrykker vores
måde at tænke på og dermed for en stor del vores personlighed.
Kodeord: Sprog

P – Programmering:
Ordet henviser til hvordan de enkelte komponenter i et system organiseres for at skabe forudsigelighed i affærd og resultater

Der refereres til kodning af oplevelser/erfaringer i vores
nervesystem/hjerne. De resultater, vi opnår, er en konsekvens af vores
personlige programmer/kodninger.
Når vi er opmærksomme på rækkefølgen i adfærds- og tankemønstre, får vi mulighed for at modellere (“eftergøre”) både egne og andres programmer/kodninger, så vi opnår de ønskede resultater.
Kodeord: Adfærd